Verbinden en verrijken van openbare ruimte

Overbruggen van mensen, ruimte, ambities en wensen

  • Provincies willen de toegankelijkheid en doorstroming van regio’s naar steden en dorpen en vice versa graag verbeteren, door wegen beter en effectiever op elkaar aan te laten sluiten.
  • Gemeenten zoeken oplossingen om de leefbaarheid van hun woon- en recreatiegebieden te optimaliseren, door verbindingen te creëren of verbeteren.
  • Natuurorganisaties willen vanuit hun ambities op het gebied van biodiversiteit dat planten en dieren een groter aaneengesloten leefgebied krijgen. En meer mogelijkheden om zich voort te planten en te verspreiden.
  • Omwonenden en inwoners van gebieden willen gezien, gehoord en betrokken worden als er plannen komen die de beleving van de openbare ruimte en de leefbaarheid van de omgeving beïnvloeden.

Bij Ballast Nedam Connect begrijpen we deze mix aan ambities en belangen. Samen met onze vaste ketenpartners leveren wij graag een positieve bijdrage aan een duurzame, leefbare omgeving. Wij verbinden automobilisten, wandelaars, fietsers, ruiters en dieren: met elkaar en met de natuur. We ontwerpen en bouwen duurzame bruggen, ecoducten en viaducten. Nemen initiatief, zorgen voor draagvlak en houden alle betrokkenen op één lijn. Dat doen we al jaren en daar zijn we trots op. In Nederland en ver daarbuiten. Want Ballast Nedam maakt deel uit van Rönesans Holding, één van Europa’s grootste, internationale bouwbedrijven.

Wij dromen van een volledig circulaire leefomgeving. Daarom reduceren we de carbon footprint van onze bedrijfsketen tot een minimum. We doen dat o.a. door de toepassing van SIMS: Smart Industrial Modulair Solutions. Onze eerste, modulaire ‘bouwstenen’ passen wij nu al toe in onze maatwerkproducten ModuBridge en ModuTrans: concepten voor tijdelijke, bruggen en viaducten. In 2030 willen wij al onze producten 100% onbeperkt herbruikbaar opleveren.