In 5 stappen

Zo werkt ModuPark in 5 stappen naar volwaardige parkeercapaciteit:

Stap 1: schets

Op basis van uw uitgangspunten en programma van eisen maken onze experts een schets. Hierin staat de indeling, het aantal bouwlagen, de routering en het exacte formaat. Ook bepalen we de bouwmethode voor de fundering: heien, trillen, boren of gieten.

Stap 2: customizen

In deze stap zorgen we voor finetuning van de plannen. Zo verwerken we uw specifieke wensen voor de aankleding van de gevel, voor de bouwmethode en de binnenzijde.

Stap 3: plannen

Onze werkvoorbereiders gaan nu aan de slag. Ze bereiden de plannen voor en stemmen af met andere bouwers en omgeving. Doorlooptijd van deze stap is circa 3 maanden.

Stap 4: bouw

We starten met de fundering. Dit duurt meestal 6 weken.

Daarna begint het bovengronds bouwen, waarvoor alle prefab-elementen op trucks met diepladers worden aangevoerd. Dit kan just in time, zodat overlast voor verkeer en omgeving minimaal is. Dit duurt circa 4 weken.

Ten slotte de afbouw. Afhankelijk van het afwerkingsniveau duurt dit 2 tot 6 weken.

Stap 5: demontage

Hetzelfde proces als stap 4, maar dan in omgekeerde volgorde. Dit proces is in een paar weken gereed. De funderingspalen kappen we onder het maaiveld af. Alsof er nooit iets gestaan heeft.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.