Fietsbrug en natuurverbinding Liniebrug

Maximaal draagvlak creëren bij gebruikers en omwonenden.

Bij Nigtevecht ontwierpen en bouwden we een vaste fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug koppelt belangrijke recreatieve fietsroutes en zorgt voor een betere bereikbaarheid van scholen en werkgebieden in de regio. Ook zorgden we bij de brug voor een natuurverbinding die als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) de wetlands rond de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen verbindt en uitwisseling van fauna weer mogelijk maakt. Voorheen was dat bijna onmogelijk: de wetlands zijn veel kleiner geworden en worden gescheiden door barrières zoals de A2, spoorlijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. Onderhoud van 20 jaar voor de fietsbrug en 3 jaar voor de natuurverbinding maken onderdeel uit van het contract.

In dit project lag veel nadruk op omgevingsmanagement. De wens voor de verbinding lag er al lang, maar omwonenden zagen de noodzaak van de brug niet en maakten zich zorgen over uitzicht, overlast en privacy. We besteedden daarom zelfs al voor gunning van de opdracht veel aandacht aan de omgeving.

Versneld draagvlak
Door middel van de beproefde methode van Publiek Private Buurt Samenwerking werkten we aan het verkrijgen van maximaal draagvlak. Zo organiseerden we buurtbijeenkomsten met inbreng van onze ontwerpers, ecologen, architecten en veiligheidsdeskundigen. Ook bezochten we de projectlocatie met omwonenden en vroegen we hen naar ideeën. Enkele daarvan werden ook uitgevoerd. Onze inzet resulteerde in unanieme vaststelling van de bestemmingsplannen en leverde uiteindelijk veel complimenten op.

Doordacht ontwerp
Het ontwerp van de brug is optimaal afgestemd op de omgeving. Vooral de inpassing van de hellingbanen vormde vanwege hun lengte een uitdaging. De hellingbaan aan de oostkant is compact, zodat bewoners vrij uitzicht houden en het landschap niet versnippert, de ander heeft een gebogen vorm. Niet alleen de omgeving, maar ook de gebruikers, fietsers en voetgangers, hebben onze volle aandacht. Zo realiseerden we onze ambitie om van de Fietsersbond minimaal een cijfer 8 te krijgen. Het werd zelfs nog iets hoger.

Kenmerken
Opdrachtgever: Provincie Utrecht namens: provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Gemeente Stichtse Vecht en Gemeente De Ronde Venen
Partners: ipv Delft, Architect brug, Bureau Waardenburg, Landschapsarchitectuur en Ecologie
Contractvorm: Design & Construct

 

Locatie

Nigtevecht

Tags
  • fietsbrug
  • loopbrug
  • natuurverbinding
Projectgegevens

Project Fase: opgeleverd

Bouwtijd: 2016 - 2018