Ondergrondse parkeergarage en waterkering in één

Droom van opdrachtgever technisch gerealiseerd

Katwijk ging de zeewaterkering versterken en wilde tegelijkertijd meer parkeercapaciteit creëren. Ze lieten een prachtig ontwerp maken voor een ondergrondse garage en waterkering in één. Dit ambitieuze ontwerp vertaalden wij naar een praktisch uitvoerbaar plan. Om vervolgens de schitterende droom ook daadwerkelijk te realiseren.

Vraag

De zeewaterkering in Katwijk voldeed niet aan de wettelijk eisen en moest versterkt worden. Tegelijk was er behoefte aan parkeercapaciteit. Royal Haskoning DHV maakte voor de gemeente een ontwerp waarin ze de waterkering combineerden met een ondergrondse parkeergarage. Dit ambitieuze ontwerp werkten wij samen met Zwarts & Jansma Architecten integraal uit (architectonisch, functioneel, constructief en installatie), zodat het uitvoerbaar was. Om het vervolgens samen met Rohde Nielsen te realiseren.

Oplossing

Deze ondergrondse garage is uniek in zijn soort. Zo zijn alle entrees, in- en uitritten op een natuurlijke wijze opgenomen in het weidse duinlandschap. Pas bij aankomst wordt onthuld wat er zich ondergronds afspeelt. De garage heeft een langgerekte vorm, wat speciale aandacht van de bouw vroeg. Bezoekers moeten zich immers veilig voelen en eenvoudig de weg naar het strand of dorp weten te vinden. Daarom zijn er zo min mogelijk obstakels in het zicht geplaatst, zoals kolommen en installaties. Bovendien komt door de glazen gevel veel daglicht in de garage, wat de oriëntatie bevordert.

Aanpak

Het strand is voor Katwijk een belangrijke economische factor. Dus de boulevard bleef open en toeristen en omwonenden mochten geen hinder ondervinden. We realiseerden dit door diverse loopbruggen naar het strand te maken en het bouwverkeer strak te coördineren. Zo kwam bouwverkeer niet via de boulevard, maar via een bouwweg over het strand. En we lieten vrachtwagens in de buurt verzamelen, waarna we ze steeds precies op tijd naar de bouwlocatie lieten komen. Zo bleef overlast beperkt. Op die wijze voerden we al onze werkzaamheden uit. Naast de bouw van de garage versterkten we ook de kust: door zandsuppletie, aanleg van de dijk-in-duin (de nieuwe waterkering) en verlenging van de strekdammen van het uitwateringskanaal.

Resultaat

Het ambitieuze ontwerp is op prachtige wijze tot leven gekomen. De zeewaterkering is versterkt en gecombineerd met een ondergrondse garage met een capaciteit voor 663 auto’s. Bovengronds zijn in het weidse duinlandschap uitsluitend enkele subtiele entrees zichtbaar. Zo eenvoudig als het klinkt, zo briljant is het. Gebruikers beoordelen de garage met een 8,5. En de garage ontving al vele prijzen, waaronder de Falco Award 2015, de Rijnlandse Architectuurprijs 2015, het BNA Beste Gebouw van Nederland 2016, de Prix d'Excellence 2016 Nederland, de WAN Infrastructuur Award 2016, de German Design Award 2017 en de IPI Award of Excellence - Architectural Achievement 2017.

Kenmerken

663 parkeerplaatsen
1 ondergrondse parkeerlaag
500 meter lang
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Katwijk
Contractvorm: Design & Build

Hier kunt u het filmpje over dit project bekijken.

Locatie

Katwijk aan Zee

Tags
  • ondergronds
  • parkeergarage
  • award
Projectgegevens

Project Fase: opgeleverd

Bouwtijd: 2013 - 2015