Parkeergarage TU Delft

Nabij het sport- en cultuurcentrum X van de TU Delft komt een modulaire en demontabele parkeergarage. De groene gevels zorgen voor inpassing in de boomrijke omgeving.

Uitbreiding parkeercapaciteit

Als gevolg van een herinrichting elders op het terrein van de TU Delft dient het huidige parkeerterrein aan de Schoemakerstraat te worden uitgebreid met minimaal 400 plaatsen. Daartoe wordt op een deel van het parkeerterrein een garage gebouwd. De locatie, vlakbij het sport- en cultuurcentrum X van de TU, wordt begrensd door bomen aan de zuid- en westzijde. Dit was de aanleiding om de gevels van de parkeergarage te voorzien van verticale gevelbakken met beplanting. Deze oplossing zorgt voor een groen karakter, terwijl de natuurlijke ventilatie van de parkeergarage gewaarborgd blijft. De beplanting beperkt bovendien geluidshinder en vangt fijnstof af. Ook worden nestkasten voor vogels, vleermuizen en bijen in de gevels opgenomen.

Mix van plantensoorten

Om te voorkomen dat een monotoon groen gevelbeeld ontstaat bestaat de beplanting uit een mix van plantensoorten die mee kleuren met de seizoenen. Om toch onderlinge samenhang te creëren en een groen gevelbeeld te realiseren gedurende de winter, worden alle gevels voorzien van een basisbegroeiing van Hedera Helix en Parthenocissus (Wilde Wingerd). Accenten van andere plantensoorten, waaronder Wisteria Sinensis (Witte of Blauw Regen), zorgen voor de variatie en kleurschakeringen. Door de beplanting wordt de parkeergarage langzaamaan opgenomen in het natuurlijke, parkachtige karakter van haar omgeving.

Circulair en duurzaam

De garage zal worden gebouwd met het door Ballast Nedam Parking ontwikkelde modulaire ModuPark-systeem, met prefab betonnen en stalen elementen. Overspanningen van 16 meter zorgen ervoor dat er geen kolommen in het zicht staan. De garage kan na gebruik volledig worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd. Daarmee is het project een voorbeeld van circulair en duurzaam bouwen.

Gebruikscomfort

Het configuratie-ontwerp van de parkeergarage kenmerkt zich door een eenrichtingscirculatiesysteem, waarbij alle bochten linksdraaiend zijn uitgevoerd. Op alle verdiepingen fungeert het circulatiesysteem op gelijke wijze. Hierdoor wordt eenduidigheid, logica en comfort voor de automobilisten geboden. Twee separate hellingbanen in het midden van de parkeergarage bieden daarnaast de mogelijkheid om snel te stijgen dan wel snel te dalen. Ruime voetgangersstroken in de garage, slim gesitueerde trappenhuizen en herkenbare entrees maken het comfort voor de gebruiker compleet.

Kenmerken

581 parkeerplaatsen
ModuPark
Opdrachtgever: TU Delft 
Contractvorm: Design & Construct

Locatie

Delft

Tags
  • Delft
  • modulair
  • ModuPark
  • circulair bouwen
  • duurzaam
Projectgegevens

Project Fase: realisatie

Bouwtijd: 2019 - 2019

Functiecategorie: modulaire (demontabele) garage