Transferium Deutersestraat

Efficiënt samenwerken aan het groenste transferium ooit

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil toe naar een autoluw centrum. Daarom verrijzen rond de oude binnenstad meerdere transferia. Eén daarvan is het transferium Deutersestraat, bedoeld voor bezoekers van de binnenstad en het nabijgelegen Jeroen Bosch Ziekenhuis. Met de gemeente werkten we intensief en lean samen aan dit ambitieuze project.

 

Vraag

De gemeente vroeg ons het mooiste en groenste transferium van Nederland te ontwikkelen, met zo min mogelijk overlast. Ook de omliggende infrastructuur moest aangepakt, waaronder een kruispunt, rotonde en extra fietstunnels. Want een bonte stoet aan verkeersdeelnemers gaat gebruikmaken van dit nieuwe knooppunt: bezoekers van het ziekenhuis, winkelpubliek, fietsers en wandelaars richting natuurgebied De Gement.

Oplossing

Samenwerking was de sleutel. Heijmans boog zich over de infrastructuur. Wij verzorgden de parkeergarage, waarvoor we natuurorganisaties vroegen mee te denken. Dat leverde een doordacht en prachtig groen ontwerp. Met volop ruimte voor fietsers. Het dak volledig bekleed met zonnepanelen, die meer dan voldoende energie opwekken voor het opladen van fietsen, auto’s en zelfs bussen. Regenwater vangen we op. We beplantten de complete gevel. En we brachten de gekapte bomen terug in de vorm van bijenhotels en vogelhuisjes.

Aanpak

In alle opzichten lag de lat hoog, ook voor het werkproces. Want passerende ambulances van het nabij gelegen ziekenhuis konden zich geen seconde vertraging permitteren. En ook verkeersoponthoud op de naastgelegen randweg was ondenkbaar. Daarvoor kwam onze ervaring met ketensamenwerking goed van pas. De werkzaamheden van alle partners stemden we op elkaar af volgens het lean-principe. Zo konden we efficiënte slagen maken, zonder elkaar – of iemand anders – in de weg te zitten.

Resultaat

Het transferium is uitstekend bereikbaar, ook op piekmomenten. Auto- en fietsverkeer is van elkaar gescheiden, zodat nergens oponthoud ontstaat en de veiligheid is verzekerd. Wandelaars lopen via wadi’s en een natuurbelevingspad langs de groene gevel. Deze groeit dicht, zodat het gebouw opgaat in het landschap. Dat staat symbool voor alle ecologische maatregelen die in het gebouw zijn verwerkt, waarmee we onze duurzaamheidsambities realiseren.

Kenmerken

1.100 auto- en 240 fietsparkeerplaatsen
Begane grond + 3 parkeerdekken
1.500 zonnepanelen wekken 450.000 KwH op, de helft voor eigen gebruik, de rest wordt opgeslagen in batterijen
Inclusief aanleg en verbetering uitvalswegen, rotonde en (nieuwe) fietstunnels
Opdrachtgever: Gemeente ‘s Hertogenbosch
Contractvorm: Design & construct

 

 

 

 

Locatie

's-Hertogenbosch

Tags
  • bovengronds
  • parkeergarage
  • station
  • energieleverend
  • energieneutraal
  • award
Projectgegevens

Project Fase: opgeleverd

Bouwtijd: 2017 - 2018

Functiecategorie: bovengrondse parkeergarage